กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.59 ถึงวันที่ 19 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ม. (ย้ำรายเก่า ม.) ทุกคน เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์เอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบลำดับรายชื่อของนิสิต ก่อนการเซ็นต์ให้เรียบร้อย อ่าน..
 
     

ประกาศ..ถึงนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. เฉพาะผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ม.ทักษิณ (ย้ำ) ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ม.ทักษิณ เท่านั้น ขณะนี้ทางภารกิจ กยศ. โดย พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ได้ทำการปริ๊นเอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพให้กับนิสิตผู้กู้ยืมฯ รายเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่นิสิตจะมาเซ็นต์เอกสารขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร สำหรับการค้นหา ชื่อคณะ ให้นิสิตดูจากแถบสีด้านล่างซ้ายมือของเอ็กเซลล์ จะมีชื่อไฟล์คณะอยู่ ให้นิสิตเลือกคณะของตนเองและตรวจสอบรายชื่อของตัวนิสิตเอง

ภารกิจ กยศ. กำหนดให้นิสิตมาเซ็นต์เอกสาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ตาม เวลาและคณะ ดังนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์ มี 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 09.30 น

2. คณะเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ มี 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต์ มี 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 13.30 น.

4. คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มี 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 14.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.30 น.

ตรวจสอบลำดับรายชื่อการเซ็นต์ คลิ๊ก

ตรวจสอบลำดับชุดที่จะเซ็นต์ คลิ๊ก


ขอให้นิสิตที่ช่วยกันกระจายข่าวให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ

** หมายเหตุ * *
1. ขณะนี้จะมีนิสิต 3 กลุ่ม ที่ยังไม่สามารถเซ็นต์เอกสารได้ตามที่กำหนด มีดังนี้
    1.1 กลุ่มนิสิตผู้กู้ยืม กรอ.ขอให้นิสิตติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด 
    1.2 กลุ่มนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00
    1.3 กลุ่มนิสิตที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบและไม่พบคณะ แต่ส่งเอกสารแล้ว

2. รายชื่อที่มีแถบสี หมายถึง
    2.1 นิสิตที่ไม่ได้ใส่รหัสนิสิตในช่อง เลขที่ใบเสร็จ ขอให้นิสิตดำเนินการใส่รหัสนิสิตให้เรียบร้อย
    2.2 นิสิตที่ใส่จำนวนค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ขอให้นิสิตตรวจสอบจำนวนค่าเล่าเรียนของตนเองแล้วกรอกในช่องค่าเล่าเรียนให้ถูกต้องนิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 086-2996299 / 085-6723793
facebook พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ